Armonia Trovata vzw verkoopt tickets die toegang verlenen tot concerten en evenementen die door door haar worden georganiseerd, al dan niet in co-productie. Tickets kunnen worden besteld via Armonia Trovata vzw en/of via Tickets Gent (dit wordt telkens per concert aangegeven).

Door een bestelling te plaatsen stemt u in met de algemene verkoopsvoorwaarden van Armonia Trovata vzw, zoals deze hieronder worden uiteen gezet. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing voor telefonisch, schriftelijk of via e-mail geplaatste bestellingen.

Armonia Trovata vzw behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht bij publicatie op de website.

Verkoopsvoorwaarden

Verkoops-voorwaarden

Bij elk concert wordt de toepasselijke ticketprijs vermeld. In deze prijs zijn alle kosten en taksen inbegrepen, tenzij anders aangegeven.

Prijs

Een reservering van (e-)tickets wordt pas definitief na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom. Na ontvangst van uw betaling krijgt u uw (e-)tickets toegezonden (hetzij per mail, hetzij per post). U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van een juist e-mailadres en/of postadres. Als er geen tijd meer is om de tickets per post te versturen, zullen deze beschikbaar zijn aan de kassa.

Na aflevering van de tickets is de tickethouder verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren ervan.

Bestelling, betaling en verzending

Uw ticket zal voor aanvang van het concert worden gecontroleerd. Indien u niet in het bezit bent van een geldig ticket kan u de toegang tot het concert geweigerd worden.

Elke nabootsing of duplicering van tickets is strikt verboden.

Gebruik

Tickets worden in de regel niet terugbetaald of omgewisseld, tenzij een concert of evenement definitief wordt afgelast. Overmacht in hoofde van de tickethouder wordt niet aanvaard als reden voor terugbetaling.

In het kader van de coronapandemie kan de overheid bijkomende maatregelen opleggen om de toegang tot het concert te verzekeren (bv. het gebruik van het Covid Safe Ticket). Weigering om hieraan te voldoen vormt geen reden voor de terugbetaling van uw ticket.

Afgelasting van het concert of evenement

Er is geen herroepingsrecht en u kunt als koper bijgevolg niet van de aankoop afzien. Artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht (dat bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken) is niet van toepassing op het ter beschikking stellen van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding (artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht).

Annulerings-voorwaarden

Het Belgisch recht is van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

Geschillen